นักธุรกิจอิสระของคุณคือ A Real Legacy LLC
รถเข็ญของฉัน
 
-
+
เอาออก
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
    ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

นักธุรกิจอิสระของคุณคือ
A Real Legacy LLC
เอาออก
-
+
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
  ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

 

การเดินทางท่องเที่ยวในไอร์แลนด์

 

วิธีการทำคุณสมบัติ

ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเต็ม เมื่อท่านทำคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น และอีก 50 เปอร์เซนต์ของคะแนนเต็มจากบุคคลากรที่ท่านแนะนำตรงมีการทำคุณสมบัติเพิ่มขึ้น ท่านจะได้รับคะแนนเต็มจากการรักษาคุณสมบัติเดิมที่ปรับเพิ่มขึ้น และท่านจะได้รับคะแนนอีก50 เปอร์เซนต์ เมื่อสายงานที่ท่านแนะนำตรงสามารถรักษาคุณสมบัติในตำแหน่งเดิมที่ปรับเพิ่มขึ้น

เมื่อไหร่:

ระยะเวลาทำคุณสมบัติ  กรกฏาคม 2561- เมษายน 2562
Pro 10 วันเดินทาง  23-30 สิงหาคม 2562
ชั้น 3 และสูงกว่า  25-30 สิงหาคม 2562
ชั้น 1 และ 2  26-30 สิงหาคม

 
ตำแหน่งทางธุรกิจ มีการปรับเพิ่มตำแหน่ง (pts) ภายใน 3 เดือน (pts) * รักษาคุณสมบัติตำแหน่งที่ปรับเพิ่มขึ้น (pts)
Pro 2 10 30 5
Pro 3 20 60 10
Pro 4 50 150 25
Pro 5 100 300 50
Pro 6 200 600 100
Pro 7 400 1200 200
Pro 8 800 2400 400
Pro 9 1600 4800 800
มาสเตอร์ Pro 10 และสูงกว่า 3200 9600 1600

* ต้องทำคุณสมบัติให้ได้ภายใน 3 เดือน ตามเดือนปฏิทิน นับแต่วันสมัคร
โบนัส – ผู้แนะนำตรงจะได้รับคะแนนครึ่งหนึ่งของผู้ที่ท่านแนะนำตรงตามตาราง

การลงทะเบียน คะแนนที่จะได้รับ
Platinum Pack 15
Gold Pack 10
Silver Pack 5
ลูกค้าที่ซื้อบริโภค 2

ท่านจะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 400 คะแนน.

การเข้าร่วมงาน คะแนนที่จะได้รับ
โกลบอล คอนเวนชั่น 100
คะแนนการเติบโตขององค์กร ** คะแนนที่จะได้รับ
ทุกๆคะแนนที่เพิ่มขึ้น 50,000 คะแนนจากสายงานย่อย ที่ไม่ใช่สายงานหลัก ได้รับ 250 คะแนนในแต่ละเดือนที่ทำคุณสมบัติครบถ้วน

** สำหรับท่านที่มีคุณสมบัติเป็นอิลิทและมาสเตอร์ ณ เดือนมิถุนายน 2561

ทริปการสัมมนาพิเศษของนักธุรกิจอิสระระดับมาสเตอร์

นักธุรกิจอิสระระดับ Pro 10 ต้องรักษาคุณสมบัติระดับมาสเตอร์ Pro 10 อย่างน้อย 8 เดือนภายในรอบโปรโมชั่น หรือ ปรับระดับตำแหน่งมาสเตอร์เพิ่มขึ้นจากตำแหน่งปัจจุบัน

ลำดับชั้นของการทำคุณสมบัติ

ลำดับชั้น รางวัล คะแนนที่ต้องการ
1 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 1 ท่าน 1000
2 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน 1600
3 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน และเดินทางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมรับเงินสด 300 เหรียญสหรัฐ 2000
4 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน และเดินทางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมรับเงินสด 700 เหรียญสหรัฐ 2500
5 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน และเดินทางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมรับเงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ 3000
6 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน และเดินทางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมรับเงินสด 1,500 เหรียญสหรัฐ 3500
7 สัมมนาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน และเดินทางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมรับเงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ 4000

เงื่อนไข

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับนักธุรกิจอิสระของไลฟ์เวนเทจ เท่านั้น
 • นักธุรกิจอิสระจะต้องรักษาสมาชิกภาพจนถึงวันเดินทางและไม่ทำผิดกฏระเบียบจรรยาบรรณ
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย เท่านั้น
 • ในการคำนวนจะใช้คุณสมบัติที่ได้รับ ในเดือนมิถุนายน 25261 เป็นเดือนฐานในการคำนวณคะแนน
 • ในการคำนวณคะแนนสายงานย่อยจะใช้คะแนนรวมขององค์กรเดือน มิถุนายน 2561 เป็นเดือนฐาน การคำนวนคะแนนที่เพิ่มจากสายงานย่อย ท่านจะต้องสะสมคะแนนให้ครบ 50,000 คะแนนก่อนเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวน เมื่อท่านสะสมครบ 50,000 คะแนนแล้ว ทางบริษัทฯจะเริ่มนับคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้นจากสายงานย่อยให้ท่าน ตัวอย่างเช่น เดือนมิถุนายน 2561 คะแนนรวมของสายงานย่อยของท่านมี 50,000 คะแนน จะนับเป็นคะแนนฐานในการคำนวณการเพิ่มขึ้นของคะแนนสายงานย่อยในองค์กร ในเดือนกรกฎาคม 2561 คะแนนรวมของสายงานย่อยในองค์กรของท่านเพิ่มขึ้น 50,000 คะแนน รวมคะแนนรวมสะสมสายงานย่อยใหม่เป็น 100,000 คะแนน ท่านจะได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่น 250 คะแนน ในขณะเดียวกันยอดสะสมที่ใช้คำนวณการเพิ่มขึ้นของสายงานย่อยในองค์กรของท่านจะเป็น 100,000 คะแนน เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณคะแนนในเดือนถัดไป และอีกหนึ่งตัวอย่าง สมมุติสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2561 ท่านมีคะแนนรวมสายย่อยขององค์กรของท่าน 100,000 คะแนน ในเดือนสิงหาคม 2561 คะแนนรวมสายย่อยในองค์กรของท่านเพิ่มขึ้น 30,000 คะแนน คะแนนที่เพิ่มนี้จะถูกสะสมไว้เพื่อคำนวณรวมกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นของสายงานย่อยในเดือนกันยายน 2561 หากเดือนกันยายนปี 2561 คะแนนรวมสายงานย่อยขององค์กรท่านเพิ่มขึ้น 25,000 คะแนน ทำให้คะแนนรวมสะสมสายงานย่อยในองค์กรของท่านมียอดรวมที่เพิ่มขึ้น 55,000 คะแนน ท่านจะได้รับคะแนนสะสมในโปรโมชั่นนี้ 250 คะแนน และคะแนนรวมสะสมที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณสายงานย่อยใหม่ในเดือนกันยายน 2561 จะเป็น 130,000 คะแนน
 • คะแนนการรักษาคุณสมบัติ : คะแนนการรักษาคุณสมบัตินี้ท่านจะได้รับหลังจากท่านมีการปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจจากเดือนฐานเท่านั้น ตัวอย่างเช่น: ในเดือนกรกฎาคม 2561 ท่านมีการปรับเพิ่มตำตำแหน่งทางธุรกิจ PRO 3 เป็น PRO 4 ท่านจะได้รับคะแนนในการทำโปรโมชั่นนี้ 50 คะแนน และในเดือนสิงหาคม 2561 ท่านรักษาคุณสมบัติในตำแหน่งธุรกิจเดิมคือ PRO 4 ท่านจะได้รับคะแนนสะสมในโปรโมชั่นนี้ 25 คะแนน
 • เพื่อให้มีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนสะสมในการทำโปรโมชั่นนี้ ท่านต้องเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่ที่สมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 และต้องทำคุณสมบัติปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจภายใน 3 เดือนตามปฏิทิน
 • คะแนนจากการเข้าร่วมงาน โกลบอลคอนเวนชั่น หากท่านเข้าร่วมงาน ท่านจะได้รับในเดือนถัดไป
 • ท่านไม่สามารถวางสายงานซ้อนกันภายในองค์กรเพื่อให้บุคคลากรในสายงานของท่านปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจเพื่อรับคะแนนสะสมของโปรโมชั่นนี้ (คำจำกัดความของการวางซ้อน = การวางบุคคลากรที่ท่านแนะนำตรงไปวางใต้สายงานที่แนะนำตรงจากบุคคลากรอื่นในสายงานของท่านผู้ภายใต้ผังองค์กรของท่าน
 • ศูนย์ธุรกิจทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ และจะมีเพียง 1 ท่านที่จะได้รับรางวัลสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ คะแนนสูงสุดที่ศุนย์ธุรกิจสะสมได้จะนำมาพิจารณาคำนวณและจ่ายรางวัลตามมูลค่าของคะแนน
 • โปรโมชั่นนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกเมื่อใดก็ได้ตามที่ดุลยพินิจของ บริษัท ไลฟ์เวนเทจ คอร์เปอเรชั่นหรือ บริษัท ในเครือ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ไลฟ์เวนเทจขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้ รวมถึงการตีความกฎระเบียบของโปรโมชั่นนี้ การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ยอมรับและรับทราบว่าไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้เพื่อรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • หากท่านไม่สามารถใช้สิทธิในโปรโมชั่นนี้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการชดเชยหรือจ่ายรางวัลตอบแทนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด
 • คำสั่งซื้อเพื่อสมัครทำธุรกิจ ผู้ที่แนะนำตรงไม่สามารถนำไปจัดวางได้
 • ถ้าคำสั่งซื้อในการสมัครทำธุรกิจมีการขอคืนในช่วงระยะเวลาทำโปรโมชั่น คะแนนสะสมของโปรโมชั่นจะถูกตัดออก
 • นโยบายการสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจของไลฟ์เวนเทจ: ในการเดินทางร่วมกับไลฟ์เวนเทจ จะให้ 2 ท่านต่อ 1 รหัสเสมอ (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เช่นกรณีที่ผู้ที่ทำคุณสมบัติได้ลำดับชั้นที่ 1) ท่านสามารถเดินทางได้ 1 ท่านที่ได้รับโปรโมชั่นนี้ พร้อมกับแขกของท่าน ซึ่งอาจเป็นสามีภรรยา คู่สมรส หรืออาจรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเดินทางกับทริปการท่องเที่ยวของไลฟ์เวนเทจ โดยการซื้อทริปเข้าร่วมได้
 • ท่านที่มีคุณสมบัติรับสิทธิโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
 • New Customer enrollments must have a 40 PV minimum to generate enrollment points.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินจะจ่ายไม่เกินอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด:
  • สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และเยอรมนี 1,400 เหรียญสหรัฐ
  • ไต้หวัน ฮ่องกงและ ประเทศไทย 2,000 เหรียญสหรัฐ
  • ญี่ปุ่น 2,300 เหรียญสหรัฐ
  • ออสเตรเลีย 2,200 เหรียญสหรัฐ
 • นักธุรกิจอิสระที่มีที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเพื่อรับรางวัลการเดินทางท่องเที่ยวไอร์แลนด์ในครั้งนี้ ท่านต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง Premier Pro4  ในดือนสุดท้ายของช่วงเวลาทำคุณสมบัติ เดือน เมษายน 2562 ด้วย จึงจะสามารถขอรับสิทธิดังกล่าวได้
เป้าหมายของเรา

เรากล้าที่จะเปิดโลกแห่งจินตนาการที่พรั่งพร้อมไปด้วยการมีสุขภาพทางกายภาพและทางการเงินที่ดีที่สุด เราเชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน และนี่เป็นเหตุผลที่เราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยที่เรียกว่า nutrigenomics

เพราะคุณคือคนสำคัญ
ช็อปปิ้งต่อไป

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวนเทจ จำหน่ายผ่านทางเครือข่ายนักธุรกิจอิสระของเราเท่านั้น สอบถามนักธุรกิจอิสระของคุณสำหรับลิงค์แนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้

เลือกตลาด